Privacybeleid

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt op 17-apr-2024
Ingangsdatum 17-apr-2024

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Powered By Noortje, Vikkerhoekweg 41, Hengelo 7555PK, Nederland (de), e-mail: noortje.voorhuis@gmail.com, telefoon: +31642663627 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt ( https://poweredbynoortje.nl ). (de “Dienst”). Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid op de Dienst van kracht zijn en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal gelden als uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

 

Informatie die we verzamelen:

Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • E-mail
 • Mobiel
 • Adres
 • Werkadres
 • Betaling info

 

Hoe we uw informatie verzamelen:

We gebruiken de informatie die we over jou verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Marketing/ Promotie
 • Verzamelen van feedback van klanten
 • T&C afdwingen
 • Betaling verwerken
 • Administratieve info
 • Gericht adverteren
 • Bestelling van klanten beheren
 

Als we uw informatie voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn anders te handelen.

 

Hoe wij uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Advertentieservice
 • Sponsors
 • Analytics
 • Verzameling en verwerking van gegevens
 

We eisen van deze derden dat ze de persoonlijke gegevens die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service rechten van derden schendt. Indien de Dienst of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 

Behoud van uw informatie:

We zullen uw persoonlijke informatie bij ons bewaren gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikersaccounts niet meer actief zijn of zolang als we het nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor het werd verzameld zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

 

Uw rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op noortje.voorhuis@gmail.com. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die wij uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op noortje.voorhuis@gmail.com.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om dezelfde informatie voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de services waarvoor uw informatie werd opgevraagd.

 

Cookies

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

 

Veiligheid:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet waarborgen of garanderen en doet u dit op eigen risico.